Video vigilància Llei de protecció de dades


A l'hora d'instal·lar sistemes de videovigilància o CCTV amb fins de seguretat cal tenir en compte les directrius que planteja l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) a la instrucció 1/2006 com l'obligació d'inscripció del fitxer de tractament d'imatges o l'obligatorietat d'informar que s'està fent l'enregistrament mitjançant plaques informatives.


En moltes ocasions es plantegen algunes preguntes sobre aquestes directrius. L'AEPD posa a disposició de qualsevol usuari una guia pràctica on es responen la majoria de les preguntes més habituals. A continuació recollim un compendi de les més interessants (text extret directament del document):


Què regula la Instrucció 1/2006 sobre videovigilància?


Video vigilància Llei de protecció de dades


La seva regulació es projecta sobre la captació d'imatges amb finalitats de videovigilància en matèria de seguretat. Es tracta de casos en què el responsable pot captar i eventualment gravar imatges amb la finalitat de garantir la seguretat d'edificis, instal·lacions etc. a l'empara de la Llei de Seguretat Privada, o bé amb motiu de l'exercici de la potestat de vigilància del compliment de la relació laboral que l'Estatut dels treballadors atribueix als ocupadors.


No obstant, els principis de la Instrucció són vàlids i útils per a qualsevol altre tractament d'imatges mitjançant càmeres de vídeo.


El cartell informatiu de la Instrucció 1/2006, només cal utilitzar-lo en el marc de la seguretat privada?


L'objectiu de la Instrucció és que s'utilitzi sempre que hi hagi una instal·lació de videovigilància amb finalitats de seguretat. No obstant això, res exclou que el procediment d'informació que estableix la Instrucció 1/2006 pugui resultar efectiu en altres contextos.


El cartell informatiu, ha d'identificar el responsable de manera precisa?


Com a regla general és imprescindible que s'identifiqui el responsable. En determinats entorns, com l'entrada d'una botiga o petit negoci, on el responsable és el propietari de l'establiment, la simple ubicació del cartell permet establir la identitat del responsable.


Però si no es donen aquestes circumstàncies, o l'espai es presta a confusió, com en un centre comercial quan sigui molt difícil identificar qui n'és el responsable del tractament, no serviria la mera menció d'existència d'un sistema de videovigilància i es exigiria que contingués la identificació del mateix, tal com disposa l'art. 3 de la Instrucció 1/2006.


Es poden prendre imatges de la via pública?


La captació d'imatges a la via pública amb fins de seguretat es regula per la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en llocs públics , i es troba reservada a les Forces i Cossos de Seguretat.


No obstant, en determinades ocasions la instal·lació d'un sistema de videovigilància privada pot captar parcialment imatges de la via pública. Aquests casos han de ser una excepció i respectar-ne la proporcionalitat en el tractament. En primer lloc, no hi haurà una possibilitat d'instal·lació alternativa.


D'altra banda, les càmeres de vídeo s'hauran d'orientar de manera que el seu objecte de vigilància principal sigui l'entorn privat i la captació d'imatges de la via pública sigui la mínima imprescindible. Per exemple, es pot donar que l'enregistrament de l'entrada d'un garatge capti imatges de persones que passin exactament davant seu però mai el conjunt del carrer o de la vorera ni, per descomptat, els edificis contigus.


Quant de temps s'han de conservar les imatges? És obligatori que siguin per un termini d?un mes?


La Instrucció 1/2006 preveu un període màxim de conservació dun mes. Per tant, no s'exclouen períodes de conservació inferiors al màxim.


Què passa si es capta la comissió d?un delicte o infracció?


Lògicament es posaran en coneixement de lautoritat competent els fets i les imatges, ja que aquesta és una de les finalitats perseguides per la Llei de Seguretat Privada. D'altra banda, l'article 11.2.d) de la LOPD faculta el Ministeri Fiscal i els jutges i tribunals per requerir dades personals incloses en qualsevol sistema d'informació, i per tant les imatges preses per un sistema de videovigilància.


RUVA SEGURETAT compleix estrictament amb tota la normativa referent a protecció de dades. En qualsevol instal·lació nosaltres ens encarreguem en tot moment de registrar els fitxers i col·locar les plaques homolagades així com d'assessorar el client sobre qualsevol circumstància que pogués sorgir a l'entorn de la llei esmentada i la instal·lació de sistemes de videovigilància (CCTV).Ruva Seguridad - Cámaras de Vigilancia - Plaça Vapor, 17 - 08915 Badalona - Barcelona · (34) 93 464 79 69 · info@ruvaseguridad.com


WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
¿en que podemos ayudarte?

Abrir Chat Abrir Chat